Pilotażowe doskonalenie nauczycieli na temat transgranicznych kontaktów z praktyką

 

 

 

Informujemy, że 5 listopada br. rozpoczęło się, wspierane internetowo, 18-miesięczne doskonalenie nauczycieli dotyczące tematyki transgranicznych kontaktów szkół z praktyką. Doskonalenie przeprowadzane jest w ramach realizowanego niemiecko-polsko-holdenderskiego projektu Comenius (UE). Partnerami IKE są: Berufkolleg Ennepetal (BEN), WOM w Gorzowie Wlkp. oraz holenderski Uniwersytet Nauk Stosowanch (SAXION).

W bilateralnych grupach nauczycieli (niemiecko-polskiej i niemiecko-holenderskiej) opracowane i wypróbowywane będą dydaktyczno-metodyczne koncepcje oraz materiały lekcyjne dotyczące kontaktów z praktyką. Istotnym celem projektu jest również stworzenie transgranicznych sieci kontaktów między szkołami i np. izbami przemysłowo-handlowymi, urzędami pracy i przedsiębiorstwami. Doskonalenie rozpoczęło się dwudniowym spotkaniem uczestników równolegle w Ehm-Welk-Oberschule w Angermuende oraz w Michaelschule w Papenburgu.