EGZAMIN POPRAWKOWY
Dodane przez szafer dnia Sierpień 24 2017 14:32:32
HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH:

matematyka
część pisemna 25.08.2017r. godzina 11.00-12.30
część ustna klasy 1-2 29.08.2017r. godzina 9.00
część ustna klasy 3 30.08.2017r. godzina 9.00

język polski
cześć pisemna 25.08.2017r. godzina 8.30-10.00
część ustna 25.08.2017r. godzina 13.00

język angielski
cześć pisemna 25.08.2017r. godzina 8.30-9.30
część ustna 25.08.2017r. godzina 13.00

wiedza o społeczeństwie
część pisemna 25.08.2017r. godzina 8.30-10.00
część ustna 25.08.2017r. godzina 13.00

język niemiecki
cześć pisemna 25.08.2017r. godzina 8.30-10.00
część ustna 30.08.2017r. godzina 8.30

chemia
cześć pisemna 25.08.2017r. godzina 8.30-10.00
część ustna 30.08.2017r. godzina 9.15