Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych!
Dodane przez szafer dnia Marzec 11 2020 16:22:24

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.


W dniach 12-13 marca dla uczniów szkoły podstawowej organizowane będą zajęcia opiekuńcze. Uczniowie, którzy nie mają zapewnionej opieki w godzinach zajęć dydaktycznych będą mieli zorganizowana opiekę. W tej sprawie proszę o kontakt z wychowawcami w celu ustalenia zapotrzebowania. Świetlica zapewnia opiekę dla uczniów zapisanych w dniach 12-13 marca w dotychczasowych godzinach pracy

Wszyscy uczniowie Zobowiązani są do śledzenia informacji w dzienniku. Możliwe jest przekazywanie materiałów do samodzielnej pracy przez nauczycieli. W takim przypadku wykonanie zadań będzie traktowane jako obowiązkowe.

Więcej informacji na stronie: Ministerstwo Edukacji Narodowej