Stypendia Szkolne Rok Szkolny 2020/2021
Dodane przez szafer dnia Wrzesień 03 2020 21:32:06

STYPENDIUM SZKOLNE DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.
Termin składania wniosków od 1 do 15 września danego roku.


Katalog stypendia szkolne 2020/2021 (pobierz)

Wniosek o przyznanie stypendium (pobierz)

Zgoda na przetwarzanie danych (pobierz)