Finał konkursu "Poznaj swoje prawa w pracy"
Dodane przez szafer dnia Marca 17 2022 17:49:36
Finał konkursu "Poznaj swoje prawa w pracy"
10 marca 2022 r. w CKZiU „Elektronik” w Zielonej Górze odbył się finał regionalny kolejnej edycji konkursu Państwowej Inspekcji Pracy „Poznaj swoje prawa w pracy”.
Konkurs zorganizowano w ramach programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”, którego celem jest podniesienie poziomu wiedzy nt. prawnej ochrony pracy, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wśród uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów. Program służy kształtowaniu świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy oraz popularyzacji zagadnień związanych z przestrzeganiem prawa pracy, problematyki zawierania umów cywilnoprawnych oraz umów terminowych, legalności zatrudnienia.
Naszą szkołę 3LO reprezentowała Aleksandra Ostrowska z klasy 3bp oraz Małgorzata Marcinkowska z tej samej klasy. Obie dziewczyny pokazały wysoki poziom opanowania wiedzy. Małgorzata Marcinkowska brała udział w trzech dogrywkach o tytuł finalisty konkursu, dziewczynom nalezą się gratulacje.

Opiekun Ewa Golińczak - Bogdan