Wybory na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego 2023/2024.
Dodane przez szafer dnia Września 14 2023 14:23:00


Drodzy Uczniowie. Czas na wybór przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2023/2024.

Wybory odbędą się 29 września!

Została powołana Komisja Wyborcza w skład, której weszli przedstawiciele każdej z klas LO. Wybory są równe, powszechne, bezpośrednie i większościowe, prowadzone w głosowaniu tajnym.

Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) przysługuje wszystkim uczniom III LO.

Zwycięzcą wyborów zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów przy minimalnej frekwencji wynoszącej 50% zastrzegając, że 30% głosów musi być uznanych za ważne.

Kandydaci na stanowisko Przewodniczącego zawiadamiają Opiekuna Samorządu o woli kandydowania do 7 dnia przed dniem wyborów.

Do zawiadomienia, o którym mowa powyżej, załącza się:
a. pisemne poparcie wychowawcy lub trzech nauczycieli;
b. listę poparcia, w której wolę poparcia kandydatury kandydata wyraziło co najmniej 10% (obecnie minimum 60 osób) uczniów III LO z 4 różnych klas; podpisy są zbierane na listach zawierających następujące informacje: Imię i nazwisko, klasa, własnoręczny podpis
c. założenia programu wyborczego oraz metody prowadzenia kampanii wyborczej.

Wzór zawiadomienia: (pobierz)