Bliżej Europy

             Od połowy lat 90. zgodnie z zaleceniami władz oświatowych, w naszej szkole duży nacisk położono na realizację edukacji europejskiej. Niestety większość dostępnych wówczas opracowań i programów koncentrowała się na strukturze organizacji unijnych, co nie wzbudziło zainteresowania młodzieży.

          W roku 1997/98 zdecydowaliśmy się zorganizować dużą, międzyszkolną imprezę mającą  charakter turnieju, której celem było poszerzenie wiedzy o Europie, jej historii, kulturze, dorobku cywilizacyjnym, a także w dniu dzisiejszym, w tym również problemach związanych z integracją w ramach Unii Europejskiej. Najważniejszy był dla nas aspekt poznawczy, czyli poszerzenie wiedzy młodzieży na temat Europy w różnych obszarach. Biorąc pod uwagę ogromny zakres materiału i dążąc do uatrakcyjnienia turnieju, doszliśmy do wniosku, że wiedza którą będą prezentować zawodnicy, nie może być egzekwowana w formie typowych konkursów. Uważaliśmy, że należy zapewnić możliwie zróżnicowane sposoby przedstawienia wiadomości uczniów, a  także prezentacje ich talentu, umiejętności i uzdolnień.

            Kierując się tymi względami, opracowaliśmy regulaminy różnorodnych konkursów, poczynając od konkursu wiedzy poprzez różne konkursy artystyczne jak np. konkurs teatralny, plastyczny, taneczny czy wreszcie konkursy sportowe i sprawnościowe. Oczywiście główną ideą każdej konkurencji było wykazanie się wiedzą na temat Europy, np. w ramach konkursu teatralnego uczniowie prezentowali inscenizację  fragmentów literatury europejskiej a w konkursie kulinarnym przygotowywali dania typowe dla kuchni prezentowanego państwa. W kolejnych trzech turniejach, oprócz prezentacji naszej szkoły, brały udział reprezentacje trzech innych, gorzowskich szkół zaproszonych przez nas do udziału w imprezie. Pierwszy turniej odbył się w sali MCK „Chemik”, natomiast kolejne na hali widowisko-sportowej przy ulicy Czereśniowej. Rywalizacja zespołów szkolnych w poszczególnych konkursach, była gorąco dopingowana przez kolorowe trybuny, na których zasiadała młodzież szkół biorących udział w turnieju. Były to barwne widowiska, w których to rywalizacja i zabawa pozwalały zarówno zawodnikom jak i kibicom poszerzyć wiedzę o przeszłości, dorobku cywilizacyjnym i dniu dzisiejszym Europy. Imprezy te uczyły zespołowego działania, kulturalnego dopingu, a dla nas były znakomitą formą prezentacji i promocji w środowisku szkolnym i miejskim. Duże zaangażowanie szkół i zawodników w realizację kolejnych turniejów, gwarantowały również bardzo atrakcyjne nagrody dla zwycięzców poszczególnych konkursów. Dzięki wsparciu sponsorów nasza szkoła fundowała zwycięzcom wycieczki zagraniczne. Zwycięzcy poszczególnych konkursów w pierwszym turnieju, czyli 20 uczniów ze szkół biorących udział w imprezie zwiedziło w trakcie 3- dniowej wycieczki czeską Pragę, w roku następnym triumfatorzy byli w Lipsku, Weimarze i Dreźnie, natomiast III turniej umożliwił laureatom zwiedzenie wystawy Expo2000 w Hannoverze.

Jeszcze w roku 2004 przed referendum europejskim na prośbę posła Jakuba DerechKrzyckiego, wspólnie ze Studenckim Kołem Europejskim działającym przy PWSZ, w Gorzowie zorganizowaliśmy turniej europejski dla młodzieży czterech gorzowskich szkół ogólnokształcących. Wcześniejsze doświadczenia i umiejętności, wzbogacone możliwością wykorzystania sprzętu multimedialnego, pozwoliły zorganizować uczniom imprezę, która uzyskała w środowisku szkolnym bardzo pozytywne oceny.

         Mimo rezygnacji z organizacji masowej imprezy międzyszkolnej, jaką był turniej „Bliżej Europy”, edukacja europejska została nadal jednym z priorytetów działalności naszej szkoły.

         W roku 2002/03 zorganizowaliśmy Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Europie, w którym brali udział reprezentanci gorzowskich szkół ogólnokształcących, a patronat medialny nad imprezą objęła „Gazeta Wyborcza”. Także aktywnie uczestniczyliśmy we wszystkich imprezach związanych z upowszechnianiem wiedzy o Unii i Europie organizowanych przez inne szkoły i instytucje np. aktywnie braliśmy udział w zajęciach dyskusyjnych prowadzonych przez II LO Forum Młodzieży „Przystanek Europa”.

Przygotowania do  Turnieju Europejskiego pod patronatem Posła na Sejm RP Jakuba Derecha Krzyckiego (2004).

 

Laureaci II edycji turnieju „Bliżej Europy”

przed domem Goethego w Weimarze (1999).

Laureaci I edycji turnieju „Bliżej Europy” na wycieczce w Pradze (1998).

 

Laureaci III edycji turnieju „Bliżej Europy” odwiedzają światową wystawę EXPO 2000 w Hanowerze (Pawilon japoński; 2000).

          W maju 2004 r. byliśmy gospodarzem w Punkcie Informacji Europejskiej przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. a program informacyjny przedstawiający Szwecję jako jedną z 15-nastu państw członkowskich UE cieszył się dużym zainteresowaniem.  Uzyskał również bardzo wysokie oceny od Lubuskiego Kuratora Oświaty, czego dowodem było zaproszenie nas do jego prezentacji w trakcie ogólnopolskiej konferencji „Zjednoczona Europa szansą edukacyjną młodzieży”.

            Uczniowie naszego liceum jako jedyni w Polsce od 1996 roku mieli możliwość uczestniczenia w „Europejskim Tygodniu Młodzieży” organizowanym przez miasto Herford (Niemcy). Podczas tygodniowego pobytu w niemieckim ośrodku szkoleniowym uczniowie III LO wraz z uczniami reprezentującymi inne kraje Unii Europejskiej mogli pogłębiać swoją wiedzę dotyczącą funkcjonowania Unii Europejskiej, jej problemów, a zwłaszcza możliwości i perspektyw jakie daje ona młodym ludziom. Pobyt w Herford  to także możliwość  poznania kultury, obyczajów i nawiązania bezpośrednich kontaktów z uczniami z różnych krajów Europejskich. Od roku 2007 utrzymujemy kontakty z niemiecką szkołą Erich – Kastner-Gesamtschule. Nasi i niemieccy uczniowie utrzymują stały kontakt poprzez wymianę listów, e-maili i rozmowy telefoniczne, co przyczynia się do zacieśnienia więzów przyjaźni i przezwyciężania stereotypów.