Z dziejów szkoły

III Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp. powołano 1 września 1989 roku na podstawie decyzji ówczesnego Kuratora Oświaty dr Henryka Szczepańskiego. Utworzono je na bazie wyróżniającej się Podstawowej Szkoły Sportowej nr 17, szkoły o dużych osiągnięciach dydaktycznych i sportowych w zakresie pływania i piłki siatkowej. Uczniowie – zawodnicy kończący szkołę podstawową mieli możliwość kontynuowania nauki i uprawiania sportu wyczynowego. Naukę w dwóch oddziałach rozpoczęło 54 uczniów, w tym 24 uczniów sportowców. Sportowcy uprawiali różne dyscypliny: pływanie, piłkę wodną, piłkę siatkową, kajakarstwo, tenis ziemny, judo i piłkę ręczną.

W ten sposób, z połączenia SP nr 17 i III LO, powstał Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gorzowie Wlkp., którego dyrektorem została mgr Wiesława Cwojdzińska.

W pierwszym roku szkolnym pracą pedagogiczną kierował mgr Kazimierz Marcinkiewicz, w następnym mgr Eugeniusz Wieczorek, a w latach 1991-2005 mgr Danuta Kondej. Początkowo stanowisko v-ce dyrektora ds. sportu piastował mgr Stanisław Kuryś, następnie mgr Jarosław Jankowski, po czym na długie lata do 2005 roku objął je mgr Krzysztof Sieroń.

Pierwsze lata istnienia III LO były niezmiernie trudne. Trudności lokalowe (dwie szkoły w jednym budynku) nie pozwalały na szczególne rozwinięcie działalności dydaktyczno-wychowawczej. Marzenia o własnym budynku spełniły się, kiedy pod koniec 1991 roku dotarła do wszystkich wiadomość o przekazaniu naszemu liceum starego, historycznego budynku po dawnym Cezasie przy ulicy Warszawskiej. Budynek ten wymagał kapitalnego remontu od strychu aż do sutereny. Intensywne prace brygady remontowo-budowlanej  Henryka Derkowskiego spowodowały, że pomieszczenia były gotowe  na rozpoczęcie roku szkolnego 1992/1993.

Trwa remont budynku szkoły (1991/1992).

 

W sierpniu 1992 roku młodzież i rodzice z ogromnym zaangażowaniem pomagali w urządzaniu nowej szkoły. Rada Rodziców pod przewodnictwem pana Jacka Jagiełłowicza wyposażyła gabinety w podstawowe meble i pomoce naukowe, a bibliotekę szkolną w nowy księgozbiór.

Uroczystą inaugurację  nowego roku szkolnego w województwie gorzowskim zorganizowano 1 września 1992 roku właśnie w III Liceum Ogólnokształcącym. Tego dnia wiceminister MEN Kazimierz Marcinkiewicz dokonał uroczystego otwarcia szkoły. Przybyło bardzo wiele osób. Gościliśmy przedstawicieli władz miasta i województwa, księdza biskupa Pawła Sochę, nauczycieli, uczniów i rodziców.

Goście zebrani  przed budynkiem szkoły w dniu inauguracji (1 września 1992).

Inauguracja  nowego roku szkolnego w województwie gorzowskim ( 1 września 1992).

 

W roku szkolnym 1992/1993 zakończyli edukację pierwsi absolwenci. Liceum składało się wówczas z 14 oddziałów, w których uczyło się 372 uczniów. 

W następnych latach stan liczbowy szkoły powiększał się z roku na rok. Najwięcej oddziałów odnotowano w roku szkolnym 1996/1997 – 24, w których uczyło się 678 uczniów.  Kontynuowano podjęte wcześniej działania dydaktyczne oraz  pozyskiwano środki pieniężne i sponsorów.

W dziesiątą rocznicę powstania III LO przyjęło imię Władysława Szafera, jednego z najwybitniejszych polskich botaników. Patronuje on szkole, która od początku istnienia położyła szczególny nacisk na edukację ekologiczną i sportową. Podwójna uroczystość odbyła się  16 listopada 1999 roku w rocznicę śmierci Władysława Szafera. Wykładowcę i rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, organizatora ruchu ochrony przyrody wspominał obecny w tym dniu Przemysław Szafer, syn wybitnego profesora. Gratulacje i życzenia na ręce Wiesławy Cwojdzińskiej złożyli m.in. reprezentanci prezydenta Gorzowa Wlkp., Rady Miejskiej, lubuskiego kuratora oświaty, Związku Nauczycielstwa Polskiego, Stowarzyszenia Dyrektorów Szkół Ponadpodstawowych i klubów sportowych. Józef Koszarny, proboszcz parafii św. Antoniego i Stanisława, poświęcił sztandar i  tablicę pamiątkową, które ufundowała Rada Rodziców.

           Po oficjalnych wystąpieniach licealiści przedstawili poświęconą patronowi impresję słowno-muzyczną „Pamiętajcie o ogrodach”. Podkreślali, że od Władysława Szafera chcą się nauczyć tego, by, jak mówił profesor, nie patrzeć na las jak na fabrykę drewna, bo las jest  sprawą bardziej skomplikowaną… Podsumowano konkurs „Życie i praca Władysława Szafera”, którego celem było bliższe poznanie sylwetki i osobowości profesora, jego pracy, twórczości i pasji zawodowych. Zaproponowano również udział w warsztatach „Gleba źródłem życia, zdrowia i rozwoju”. Uroczystościom jubileuszowym towarzyszyła wystawa fotografii o tematyce przyrodniczej, której twórcami byli uczniowie szkoły.

           W wyniku reformy  systemu oświaty od roku szkolnego 1999/2000 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3  powołano Gimnazjum nr 3. W skład ZSO nr 3 wchodziły trzy samodzielne w zakresie pedagogicznym szkoły: Szkoła Podstawowa nr 17, Gimnazjum nr 3 oraz III Liceum Ogólnokształcące.

           Od 1 września 2005 roku w związku z przejściem na emeryturę mgr Danuty Kondej    obowiązki z-cy dyrektora ds. pedagogicznych III LO dyrektor Wiesława Cwojdzińska powierzyła mgr Bogumile Hałas. Dwa lata później odeszła na emeryturę wieloletnia dyrektor ZSO nr 3 mgr Wiesława Cwojdzińska. Stanowisko dyrektora ZSO nr 3 objął z dniem 1 września 2007 roku mgr Janusz Hwozdyk, a v-ce dyrektorem ds. pedagogicznych została mgr Renata Janicka-Szyszko.

           Na początku 2007 roku w budynku szkoły przeprowadzono wymianę okien od ul. Warszawskiej, a w okresie  wakacji przystąpiono do gruntownego remontu sali gimnastycznej przy ul. Szkolnej, gdzie całkowicie wymieniono konstrukcję dachu i stropu. W kolejnych latach odbył się remont pomieszczeń zaplecza sanitarnego i sportowego w budynku sali gimnastycznej, odnowiono  aulę i siłownię. W bibliotece utworzono  Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej z czterema stanowiskami komputerowymi i urządzeniem wielofunkcyjnym pozyskanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Pracownie multimedialne wyposażono w rzutniki, laptopy, tablicę interaktywną. W trosce o bezpieczeństwo uczniów i pracowników zainstalowano monitoring.