Misja szkoły

Misją III Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wlkp. są słowa Jana Pawła II:

 

„W wychowaniu chodzi głównie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem

– o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada,

umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy ażeby również umiał być nie tylko z drugim, ale także dla drugich”.

                                                                                               

Przemówienie w UNESCO (02.06.1980)

 

Chcemy to osiągnąć poprzez:

§    wspieranie uczniów w ich rozwoju osobistym (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym),

§    rozwijania dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,

§    uczenie odpowiedzialności za siebie i innych, godzenie wolności własnej z wolnością innych,

§    wskazywanie drogi do osiągania celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,

§    uczenie szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego.