Model absolwenta

III Liceum Ogólnokształcącego

Jesteśmy liceum stwarzającym uczniom warunki do harmonijnego kształcenia  i wychowania zapewniającego rozwój kompetencji niezbędnych do radzenia sobie w życiu.

W  swoich działaniach zmierzamy do określonego modelu absolwenta, który powinien:

1.      osiągnąć następujące cele:

§    przygotować się do zdania egzaminu maturalnego,

§    odkryć i rozwinąć swoje zdolności,

§    brać aktywny udział w życiu społeczeństwa.

2.      znać, rozumieć, stosować:

§    zasady moralne i istotę odpowiedzialności,

§    zasady dobrych obyczajów i kultury osobistej,

§    tradycje narodowe i lokalne,

§    tradycje szkolne,

§    historię i kulturę własnego narodu i regionu,

§    zasady zdrowego stylu życia wolnego od nałogów,

§    prawa i obowiązki obywatela w demokratycznym społeczeństwie,

§    zagrożenia społeczne i cywilizacyjne,

§    prawa człowieka,

§    wiadomości określone podstawą programową.

3.      posiada umiejętności:

§    organizowania własnej pracy,

§    dyskutowania i bronienia własnych racji,

§    podejmowania dojrzałych decyzji,

§    dostrzegania potrzeb innych ludzi,

§    poruszania się w zinformatyzowanym społeczeństwie.