Osiągnięcia uczniów

Młodzież naszej szkoły uczestniczy w olimpiadach przedmiotowych, w różnych konkursach szkolnych i międzyszkolnych oraz w wielu projektach ogólnopolskich.

O l i m p i a d y

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

1995/1996

Wojciech Pawlak

finalista etapu  centralnego

Olimpiada z Historii

2000/2001

Anna Pastorek

finalistka etapu   krajowego

Olimpiada z J. Rosyjskiego

2002/2003

Tatewik Caturowa

udział w etapie centralnym

Natalia Jarych

udział w etapie  centralnym

    

M i ę d z y n a r o d o w y  

K o n k u r s  K r a s o m ó w c z y

 

2003 r. i 2004 r.

Angelika Wesołowska

finalistka etapu ogólnopolskiego

2005 r.

Aleksandra Górecka

laureatka etapu ogólnopolskiego (V miejsce)

2006 r.

Dominika Walczak

finalistka etapu ogólnopolskiego

 

O g ó l n o p o l s k i  k o n k u r s

n a  l e g e n d ę  o  m o k r a d ł a c h

 

2006

Natalia Staszak  -  I miejsce

Jacek Bogdan   -  III miejsce

 

W o j e w ó d z k i  XLII  T u r n i e j  J e d n e g o  W i e r s z a

Anna Żejmo - laureatka

 

III  M i ę d z y s z k o l n y  k o n k u r s  p r o r o d z i n n y (2008)

„Rodzina źródłem miłości”

zajęcie I miejsca drużynowo

w składzie: M. Bielejewski, K. Widzicka, Ł. Szydłowski

 

                    

IV M i ę d z y s z k o l n y  k o n k u r s  p r o r o d z i n n y (2009)

„Otoczmy troską rodzinę”

zajęcie I miejsca drużynowo

w składzie: K. Widzicka, Ł. Szydłowski

                                  

                              

K o n k u r s

„Syberia – podróż w nieznane.

Historie ocalonych z zesłania” (2009)

laureaci

w składzie: Natalia Marzyńska, Karolina Gargulińska, Agnieszka Przełomiec

  

M i ę d z y s z k o l n y  k o n k u r s

n a   l o g o   i   h a s ł o   k a m p a n i i  FAS 2009

„Ciąża bez alkoholu”

Alicja Rutkowska - III miejsce

 

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

 

Bernard Elsner

1997/1998

Krzysztof Maciejewski

1998/1999

Magdalena Kujawska

1999/2000

Anna Pastorek

2000/2001

Anna Pastorek

2001/2002

Beata Małecka

2002/2003

Edyta Pawłowska

2003/2004

Edyta Pawłowska

2004/2005

Jacek Cudnowski

2005/2006

Dorota Pietras

2006/2007

Natalia Staszak

2007/2008

Justyna Mielnik

2008/2009

Kinga Misiun

2009/2010

 


Najlepsi absolwenci (średnia 4,75 i pow.)  w ostatnim  dziesięcioleciu

   

2000/2001

Małgorzata Piekarz

Bernadeta Sobczyńska

Maciej Szumiński

 

2005/2006

 

Jacek Cudnowski

Kamil Szyszłowski

Małgorzata Bryłka

Sylwia Sobocka

Tomasz Piątek

Kamil Protasowicki

Maciej Jackowski

 

 

 

 

 

 

2002/2003

 

Beata Małecka

Anna Pastorek

Dariusz Nowicki

 

 

2006/2007

Mateusz Haszto

 

 

 

 

 

2004/2005

 

Anna Maria Pyrka

Katarzyna Matkowska

Mariusz Romańczyk

Edyta Pawłowska

 

 

2007/2008

Magdalena Milej

Natalia Staszak

Aleksandra Kaliciak

 

 

 

2008/2009

Monika Kiewra